Les eines de DOCUGestiona

Una plataforma integral per a la transformació digital i una empresa sense paper

Gestor documental Laboral

Digitalització, càrrega, organització, visualització i emmagatzematge de documents laborals (altes i baixes massives, configuració de nòmines, generació de documentació per signar, documentació PRL...). Incorpora els següents mòduls de gestió i interacció:

Gestor documental Mercantil

Registre i organització de tota la documentació de constitució i estructura del negoci (contractes amb proveïdors i clients, acords, documentació interna d’empresa..).

Tota la informació s’emmagatzema a Google Cloud amb tota la seguretat i tranquil·litat que això comporta.

Gestió de Factures

Digitalització, càrrega, organització, visualització i validació de totes les factures dels teus proveïdors de forma àgil.

Permet integrar les dades amb l’ERP que disposi la mateixa empresa.

Altres serveis

Treballem per la transformció digital de les empreses, amb la qual cosa, estem oberts a oferir-vos les solucions que puguis necessitar a través dels nostres partners.

Mòduls de signatura digital

Permet validar i signar documents laborals i mercantils en temps real amb aplicació pròpia.

Permet signar documents laborals i mercantils de la forma més àgil i immediata.

Permet firmar documents laborals i mercantils quan el signant disposa d’un certificat digital.

TOP });