La solució per a Gestories i Assegurances

Eliminació total del paper en les gestories i corredories d'assegurances per a una gestió àgil i automatitzada

 

Les empreses s'enfronten cada dia a una gran quantitat de documentació que ha de ser intercanviada i signada entre diferents parts, com és el cas de firmes, acords, contractes, pòlisses, comunicació de sinistres, nòmines, notificacions, etc.

Sector gestories i assegurances

Documentació sempre accessible

01

El Gestor documental laboral de DOCUGestiona facilita la gestió, arxiu i consulta dels contractes de treball, signatura de nòmines o bestretes, per posar només uns exemples. Amb el Gestor documental mercantil podràs registrar i organitzar tota la documentació de constitució i estructura de negoci, estalviant espai, temps i diners.
02

Es tracta d'una plataforma al núvol totalment electrònica, que es complementa amb les nostres solucions de signatura digital, amb total validesa legal.
03

Ara digitalitzar i pujar factures al gestor serà molt senzill. La nostra plataforma de Gestió de Factures incorpora de sèrie una tecnologia que permet el reconeixement de contingut de forma automatitzada, amb la intel·ligència de DocuWare.

Seguretat i estalvi

Solucions adaptades a totes les empreses

Tranquil·litat i confiança

Informació, comunicació i gestió remota dels sistemes més rellevants del negoci dels nostres clients. Màxima protecció i seguretat de dades.

Total mobilitat i disponibilitat

Accés a les dades des de qualsevol lloc i des de qualsevol dispositiu.

Pagament per ús

Costos en el moment que sorgeix la necessitat, sense inversió inicial en la majoria dels nostres mòduls. + PREUS

Simplicitat, sostenibilitat i eficiència

Models de costos flexibles, adaptats al perfil de cada professional.

Renovació constant

Renovem periòdicament tota la tecnologia per evitar l'obsolescència i optimitzar despeses sense incórrer en cap cost extra.

Coneix de primera mà

Una eina integral per a la transformació digital de l'empresa, que afavoreix el rendiment productiu i suposa un gran estalvi econòmic amb total seguretat

TOP });