Signatura electrònica MobileSign

Amb tota la validesa legal

Signatura digital

DOCUGestiona incorpora sistemes de signatura i validació per agilitzar els processos de comunicació i entrega dels documents.

Les nostres modalitat de firma biomètrica, electrònica i certificada digital, compleixen tots els requeriments legals per donar validesa a la documentació de les empreses, ja sigui en l'àmbit laboral com en el mercantil.

Mòduls de firma digital amb

Permet validar i signar documents laborals i mercantils en temps real amb aplicació pròpia.

Permet signar documents laborals i mercantils de la forma més àgil i immediata.

Permet firmar documents laborals i mercantils quan el signant disposa d’un certificat digital.

Característiques

Legal

Les nostres eines de signatura digital són les més avançades, segures i permeten complir amb tots els requisits legals.

Seguretat

Ofereixen un alt nivell de seguretat sobre la identitat del signant i els documents que se signen.

Evita manipulacions

Identifiquen al signant de manera inequívoca i asseguren que el document signat és exactament el mateix que l’original, sense cap alteració.

Exclusivitat

Les dades que utilitza el signant són úniques i exclusives, evitant així la incertesa en la confirmació de la signatura.

Responsiu

Les eines de signatura digital de DOCUGestiona poden executar-se des de qualsevol dispositiu (mòbil, PC i tablet).

Eficiència

Proporcionen estalvi de costos i temps, incrementar l'agilitat dels processos.

TOP });